Koningsdag in de wijk

Ook dit jaar zijn er op Koningsdag weer drie festiviteiten in de wijk. Er is een kleedjesmarkt / speelvoorzieningen bij het Ankerlicht. Er zijn activiteiten in de Hoevenbuurt. En er is een vrijmarkt bij winkelcentrum Bloemendaal, op het parkeerterrein Gildenburg (t.o. de jumbo). Iedereen welkom!

 

 

Start wijkgerichte aanpak duurzaamheid

  • U heeft al een tijd plannen om ‘iets’ op het gebied van duurzaamheid te doen?
  • Wilt u verdienen op energielasten, wooncomfort, duurzaamheid en waardestijging van uw woning?
  • Zorgen voor een goed leefklimaat, na het klimaatakkoord van Parijs en het Nationale Energie Akkoord?
  • Meedoen met collectieve wijkacties, bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop zonnepanelen?
  • Informatie over de komende wijkbijeenkomsten?

Lees dan meer over de start ‘verduurzaming Goudse wijken’ met gemeente en wijkpartners op het submenu Duurzaamheid in het menu Wijkzaken.

 

Inschrijving Huttenbouwdorp Noorderhout 2017 open !

De inschrijving voor het Huttenbouwdorp Noorderhout 2017 is open! Vier dagen vakantieplezier voor kinderen van groep 3 tot en met 8. Zie voor alle informatie de website www.huttenbouwdorpnoorderhout.nl . Via het menu ‘Inschrijven en betalen’ kunt u zich met een eenvoudig formulier aanmelden. Voor nadere informatie, of voor vragen, bel met 06 239 56 999 of mail naar contact@huttenbouwdorpnoorderhout.nl

 

.

Nieuw huttenbouwdorp in Westergouwe

Huttenbouwdorp Noorderhout zal dit jaar een extra huttenbouwdorp gaan organiseren in de nieuwe woonwijk Westergouwe. Er zijn al partners, bewoners en bedrijven die willen meehelpen om ook de kinderen en ouders in deze wijk een mooi zomerevenement te bieden! Uiteraard komt er veel meer informatie, maar ook dit huttenbouwdorp zal in de zomervakantie worden gehouden. Wij hebben grote verwachtingen van dit nieuwe huttenbouwdorp, te meer vanwege de geweldige locatie.
Huttenbouwdorp Westergouwe is het vijfde huttenbouwdorp dat we gaan organiseren en ondersteunen, naast Huttenbouwdorp Noorderhout, Goudse Hout, Kleurenpalet en de Kadebuurt.

Start Buurt Bestuurt komende donderdagen en 10 november

‘Buurt Bestuurt’ start deze maand in de wijk met ‘stands’ komende donderdagen in de Hoefs, de Burgenbuurt, de Lustenbuurt en de Steinen. Er is ook een algemene bewonersbijeenkomst op 10 november voor bewoners van de Hoefs, Burgen. Lustenbuurt en Steinen, waarbij aanwezig burgemeester Schoenmakers. Voor meer informatie over data en locaties, zie http://www.bloemendaalplaswijck.nl/wijkzaken/buurt-bestuurt/

 

Donderdag 22 september bewonersoverleg Burgen en Lustenbuurt

Donderdag 22 september komen bewoners en bewonerscommissie van de Burgen- en Lustenbuurt bij elkaar in wijkcentrum buurtstee om bij te praten over de wijk en enkele nieuwe plannen te bespreken. Ook besluiten we waaraan we dit jaar het wijkbudget gaan besteden dat nog voor de Burgen- en Lustenbuurt is gereserveerd. Er zijn al enkele goede, zinvolle en mooie ideeën. Alle Burgen en Lustenbuurt bewoners zijn van harte welkom.

 

Start ‘Buurt Bestuurt’ in Plaswijck

Binnenkort start “Buurt Bestuurt’ in de wijk Plaswijck (postcode 2804) in Gouda. Dit project komt uit Rotterdam: bewoners mogen de inzet van politie en stadstoezicht in de eigen wijk gaan meebepalen, dit uiteraard binnen wet- en regelgeving. Samenwerking met alle partners, ook bewoners, staat centraal.

Er komt regelmatig overleg tussen wijkbewoners, gemeente, wijkagenten, stadstoezicht en een vertegenwoordiger uit Rotterdam. Die bespreekt alle grote en kleine veiligheidszaken in de wijk, zoals specifieke overlast, gebiedsverboden, collectieve inbraakpreventie acties, whatsapp groepen, enz. De bedoeling is dat dit overleg daadwerkelijk medezeggenschap krijgt over toezicht en handhaving in de wijk en buurt.

Voor dit overleg zoeken gemeente en bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck bewoners uit de wijk, die betrokken zijn bij de veiligheid in de eigen wijk. Vooral bewoners uit de Steinenbuurt, de Burgenbuurt, de Lustenbuurt en de Zevenburgen worden uitgenodigd. Deelname is bedoeld voor bewoners die het wijkbelang voorop stellen, die positief-constructief willen en kunnen meedenken en die zich daadwerkelijk gaan inzetten voor veiligheid. Van u wordt een actieve bijdrage verwacht, zoals medebewoners informeren. Een antecendenten onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.

U kunt zich aanmelden via info@wijkteamplaswijck.nl. Voor meer informatie, zie www.veiligheidspuntgouda.nl.

 

Inloopavond 27 juni en bewonersavond 27 juli AZC

Vanavond maandag 27 juni is er een inloopavond over het Asielzoekerscentrum in de voormalige PWA kazerne. Deze avond wordt georganiseerd door de gemeente Gouda. Tijdens deze inloopavond wordt ook de bunker opengesteld en is het mogelijk een bezoek aan de bunker te brengen. De inloop is van 18.00 tot 21.00 uur. Het Bewonersplatform houdt donderdagavond 7 juli een plenaire bewonersavond voor de hele wijk. Deze zal eveneens plaatsvinden in de voormalige PWA-kazerne. Hierover komt nog meer informatie. DEZE BIJEENKOMST ZAL PLAATSVINDEN NA DE VAKANTIE

Vervolg bijeenkomst coördinatoren whatsapp groepen

In mei is er een vervolgbijeenkomst gepland voor en met de coördinatoren van de whatsapp groepen uit Bloemendaal (2803), Plaswijck (2804) en Gouda Noord (2805). Doel is verdere samenwerking af te stemmen en om de Buurt Monitor te bespreken. Hierop staan alle actieve whatsapp groepen in de drie wijken. Te zien is dat er nog enkele witte vlekken zijn. Deze BuurtMonitor is alleen toegankelijk voor de coördinatoren en kerngroepleden. Aanwezig zijn de gemeente, de wijkagenten en bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck. Aanmelden via de nieuwsmail of via contact@bloemendaalplaswijck.nl

Koningsdag met ‘Vrijmarkt’ bij winkelcentrum Bloemendaal

Een al jaren betrokken wijkbewoonster wil graag op Kongingsdag een mooi, gezellig wijkfeest vieren. Een vrijmarkt waar kinderen spullen kunnen aanbieden, waar bewoners kunnen rondkijken en kunne kopen, waar mensen gezellig bij elkaar kunnen komen en wat een wijkfeest moet worden dat een positief effect op de wijk heeft. Het wordt dus een vrijmarkt/kleedjesmarkt/rommelmarkt, voor kinderen uit de wijken Plaswijck en Bloemendaal die hun spulletjes willen verkopen. Er zullen tussen de 50 -150 kleedjes beschikbaar komen. Een springkussen en een partytent zijn er ook! De datum is woensdag 27 april 2016 De locatie is het terrein Gildenburg, naast winkelcentrum Bloemendaal. Meer informatie volgt.

Alvast een plaats reserveren? Stuur een mail naar koningsdagbloemendaal@gmail.com