Welke nieuwe bestemming voor het oude stadhuis op de Markt?

 

 

 

 

 

Bron foto en basis tekst: website gemeente gouda

Het Stadhuis op de Markt is een iconisch gebouw van 571 jaar oud. Sinds 1450 is het eeuwenlang het echte centrum van de stad geweest. Zoals bekend is de vorige huurder vertrokken en heeft het gebouw nu geen bestemming.

Met online sessies en met bijeenkomsten in de wijk wil het gemeentebestuur graag weten welke nieuwe bestemming het oude stadhuis op de Markt moet krijgen. Iedere Gouwenaar krijgt de kans om mee te doen.

De gemeente wil ook kennis en inzichten van buiten de stad bij het proces betrekken. “We hebben een aantal toonaangevende denkers en creatievelingen gevraagd om deel te nemen in een klankbordgroep om mee te denken over de nieuwe invulling. Hierin vragen we experts op het gebied van historische gebouwen, evenementen, musea, horeca, enzovoorts, om ook mee te denken. Deze groep onafhankelijke experts is geselecteerd uit heel Nederland. Van Groningen tot Maastricht. Van universiteit tot theater en van beeldende kunst tot muziek.”

Het streven is dat Gouda bij de viering van 750 jaar stadsrechten in 2022 over een nieuwe invulling van haar Stadhuis beschikt.Met al die informatie wordt duidelijk wat de Gouwenaars vinden en ook welke zaken zij wel belangrijk vinden en welke ideeën wat minder belangrijk.

 

 


 

 

 

Vrijwilligerswerk VervoersPuntGouda en AutoMaatje: telefonisten en planners en chauffeurs en begeleiders !

VervoersPuntGouda is een stichting die werkt met vrijwilligers uit heel Gouda en geen winstoogmerk heeft. Onze vrijwilligers hebben levenservaring en doen mee omdat ze het leuk en zinvol vinden. Hun vriendelijkheid is vanzelfsprekend.

Wilt u als vrijwilliger ook meehelpen bij deze nuttige maatschappelijke voorziening? Dat kan

 • bij de telefoon centrale, planner
 • als chauffeur
 • als begeleider
 • of als planner/organisator.

Vooral zijn wij op zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen bij de telefoon centrale.

Ook vrijwilligers die kunnen organiseren, ‘managen’ en ‘regelen’ zijn welkom.

Als u interesse hebt of meer informatie wilt, kijk dan op www.vervoerspuntgouda.nl  stuur dan vrijblijvend een mail naar contact@vervoerspuntgouda.nl of naar automaatje@vervoerspuntgouda.nl of bel met 0182 717 600 (telefoon centrale) of met 06 239 56 999 (bestuur).

 


 

Nieuw telefoonnummer VervoersPuntGouda en voorzichtige herstart AutoMaatje

VervoersPuntGouda en AutoMaatje: goed en vriendelijk vrijwilligersvervoer

VervoersPuntGouda biedt goed en vriendelijk vrijwilligersvervoer in heel Gouda en omliggende plaatsen voor oa. familiebezoek, kapper, huisarts, ziekenhuis, boodschappen, enz.

Bij AutoMaatje vervoeren vrijwilligers plaatsgenoten met hun eigen auto, ook in het weekend en voor langere afstanden. Uiteraard kan dat alleen als ze beschikbaar zijn.

 

Corona maatregelen

Uiteraard houden wij rekening met de coronamaatregelen, voor de veiligheid van de reizigers en de vrijwilligers. Vervoer is daarom in beginsel alleen mogelijk voor medisch- en sociaal noodzakelijke ritten. Daarnaast volgen we het protocol, bijvoorbeeld dat passagier en chauffeur een mondkapje dragen en dat er onderling afstand wordt gehouden. Dat geldt ook voor degenen die al zijn gevaccineerd.

 

Steeds meer vaccinaties, voorzichtig aan meer ritten

Nu er steeds meer mensen gevaccineerd zijn, willen we voorzichtig meer ritten gaan aannemen. Zo zal de de kleine Caddy van VervoersPuntGouda weer gaan rijden (de busjes waren blijven rijden). Deze zal voorlopig alleen nog voor echt dringende ritten worden ingezet.

Ook zijn aanvragen voor AutoMaatje weer mogelijk. Maar ritten zijn alleen mogelijk als de vrijwilligers zelf ook beschikbaar zijn.

 

 

 

 

 

Nieuw telefoonnummer voor de Telefoon Centrale: 0182 717 600

Voor het reserveren van ritten kunt u bellen met het nieuwe nummer 0182 717 600. Dit is voor het aanvragen van zowel VervoersPuntGouda als AutoMaatje. Het oude nummer blijft nog een tijdje in gebruik. Belt u tijdig voor het aanvragen van een rit!

 

We hopen dat we hiermee veel Gouwenaren goed en vriendelijk vervoer kunnen blijven aanbieden. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar  www.vervoerspuntgouda.nl  .

 


Huttenbouwdorp Noorderhout 2021 weer in de laatste week zomervakantie

Beste kinderen, ouders/verzorgers, vrijwilligers,

Wij zijn met vol enthousiasme begonnen met de voorbereidingen voor het Huttenbouwdorp Noorderhout! Dit jaar zal het net als voorgaande jaren in de laatste week van de zomervakantie plaatsvinden.

De pallets worden alweer verzameld en we zijn al hard bezig met het tellen van de spijkers. Naast het huttenbouwen zijn we als altijd ook al een heleboel leuke, extra activiteiten aan het regelen.

Uiteraard zijn we er ons van bewust dat er dan mogelijk nog Corona maatregelen zullen gelden. Hierop zal het programma worden aangepast. Uiteraard wordt ieder hierover tijdig geïnformeerd.

De hoofdpunten op een rijtje:

 • huttenbouwen in de laatste week van de zomervakantie, dit jaar van maandag 23 tot en met donderdag(middag) 26 augustus
 • de oudere kinderen kunnen – met toestemming van hun ouders – onder toezicht de laatste nacht blijven slapen in hun eigen hut, altijd leuk en sfeervol!
 • dit jaar weer veel huttenbouwers, hutten, hout en spijkers …
 • als altijd veel extra activiteiten en programma’s, zoals hair make-over, bijenballen maken, kindercircus, kinderyoga, lasergamen, levend stratego, popschool, kinderkeuken, natuurexcursies, ponyrijden en slijm maken
 • en de bungee jump is er weer … !

De inschrijving zal starten zaterdag 1 mei as.

Voor meer informatie, zie www.huttenbouwdorpnoorderhout.nl of http://www.facebook.com/huttenbouwdorpnoorderhout .

We hopen iedereen weer te zien dit jaar!

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Nieuwe VerkeersCirculatiePlan voor Gouda in concept klaar

Vorig jaar heeft de gemeente Gouda veel voorbereidende sessies met bewoners en ondernemers gehouden over het nieuwe VerkeersCirculatiePlan. Inmiddels zijn de conceptplannen gepresenteerd. Binnenkort komen wij met uitgebreide informatie, zo ook met de specifieke punten die wij voor de noordelijke wijken hebben ingebracht. Graag ook horen wij uw mening over het VCP en over de belangrijke verkeerspunten in de wijk. Wordt dus vervolgd.

 

 

 

 

 

 

 


 

Kinderen kiezen voor de Contactschommel

Keuze voor de Contactschommel !
Huttenbouwdorp in laatste week zomervakantie

 

Beste kinderen en ouders,

Vorig jaar hebben we een leuk huttenbouwdorp gehad, maar we hopen natuurlijk allemaal dat we dit jaar zonder corona maatregelen een feestelijk huttenbouwdorp met elkaar kunnen houden. Hopelijk gaat het in augustus beter.

Dit jaar is het Huttenbouwdorp Noorderhout in de laatste week van de zomervakantie, in de week van maandag 23 augustus tot en met vrijdag 27 augustus 2021. We gaan er weer een speciaal zomerevenement van maken waarbij zoals het er nu naar uitziet de Bungee Trampoline weer terugkomt!

De staf blijft ook compleet en er komen zelfs mensen bij. Met ca. 25 mensen organiseren we elk jaar met erg veel plezier het huttenbouwdorp en ook deze keer zijn er weer genoeg ideeën om het voor jong en oud leuk te maken.

We beginnen het nieuwe jaar goed want er hebben veel kinderen gereageerd op de enquête over het nieuwe speeltoestel op de Natuurspeelplaats Noorderhout. Jullie konden kiezen uit De Bandschommel, de Vliegende Hollander en de Contactschommel. Het was overduidelijk, verreweg de meeste stemmen zijn gegaan naar …. de Contactschommel !

Het is toch wel een mooie symbolische keuze, dat kinderen in deze coronatijden waarin mensen minder contact met elkaar hebben kiezen voor een ‘Contact’-schommel ….

De gemeente laat weten dat het nieuwe speeltoestel medio maart geplaatst zal worden. Ook hebben we met de gemeente overlegd over waar het nieuwe speeltoestel wordt neergezet. Er is gekozen voor de heuvel in het midden, waar nu de keien liggen. De natuurspeelplaats zal er straks dus nog mooier uitzien.

Dank iedereen voor de reacties, graag iedereen tot ziens op de mooie Natuurspeelplaats Noorderhout en straks in de zomer bij het Huttenbouwdorp Noorderhout!

Staf Huttenbouwdorp Noorderhout
Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck

Gouda, januari 2021

 

het nieuwe speeltoestel :

 

 

 

 

 

 

 


 

Nieuwe bodemdalingskaart

Bodemdaling is een bekend verschijnsel in Nederland en zeker in Gouda. Vorige maand heeft de gemeente een onderzoek gestart naar de bodemdaling in het centrum van de stad. Reden is dat door de verzakking er schade kan ontstaan aan huizen.

Onlangs is een nieuwe bodemdalingskaart van Nederland gepubliceerd. U kunt deze kaarten vinden op https://bodemdalingskaart.nl/ . Hier is ook te lezen hoe deze kaarten zijn gemaakt (met radarbeelden van satellieten) en door wie (oa Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica).

Hieronder enkele afbeeldingen voor de regio rond Gouda. Deze afbeeldingen zijn afkomstig van Bodemdalingskaart.nl en mogen alleen gepubliceerd worden met hun bronvermelding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Bericht over Huttenbouwdorp Noorderhout

Beste ouders, kinderen, vrijwilligers,

Het Huttenbouwdorp Noorderhout is altijd in de laatste week van de zomervakantie, dat is dit jaar in de laatste week van augustus. Onlangs heeft de regering bekend gemaakt dat alle evenementen tot en met eind augustus niet zijn toegestaan. Hiermee wil de regering de verdere verspreiding van het corona virus zo veel mogelijk tegengaan. Ook de gemeente Gouda volgt deze richtlijn.

Dat betekent dat volgens deze richtlijnen het huttenbouwdorp dan niet kan doorgaan. We hebben uiteraard alle begrip voor deze maatregel. Het is natuurlijk jammer, alleen al omdat we horen dat veel kinderen toe zijn aan een vakantie buiten. Maar er zijn nu belangrijker zaken in de wereld en net als ieder proberen wij om gezondheidsrisico’s zo veel als mogelijk te beperken.

Hoe de bestrijding van het coronavirus en de daaraan verbonden maatregelen zich zullen ontwikkelen is nog onbekend. Mogelijk dat er voor de kinderen in de basisschool leeftijd een versoepeling komt, of dat we later dit jaar een alternatief feestelijk kinderevenement organiseren, maar veiligheid en gezondheid voor ieder zullen ook dan voorop staan. We wachten voorlopig de verdere ontwikkelingen en richtlijnen van de overheid en het RIVM af en houden u uiteraard op de hoogte. Ieder veel sterkte toegewenst.

Organisatie Huttenbouwdorp Noorderhout

 


 

Laatste corona nieuws van de gemeente

Tijdens de laatste (digitale) raadsvergaderingen hebben burgemeester en wethouders de raad bijgepraat over de laatste stand van zaken in Gouda over de corona maatregelen.

Enkele hoofdpunten:

 • Er is de afgelopen periode in Gouda bij de handhaving van de corona regels 181 maal gewaarschuwd en er is 48 maal een boete uitgedeeld (van € 400). De burgemeester noemt dit “niet veel” als je het vergelijkt met in totaal van 73.000 Gouwenaren. Hij denkt dat 95-99% van de Gouwenaren zich aan de corona afspraken en rijksmaatregelen houdt en is hierover “best wel tevreden” en “dankbaar”.
 • De politie laat weten dat de handhaving goed gaat: verloven zijn ingetrokken en opleiding zijn tijdelijk gestopt, zodat er relatief veel capaciteit is. Het is in het algemeen rustig, aldus de teamchef  van de politie. Er zijn in Gouda relatief weinig corona boetes uitgedeeld.
 • grote bijeenkomsten zoals de 4 mei herdenking zijn afgelast;
 • extra aandacht is er nu voor kwetsbare kinderen met een kwetsbare thuissituatie;
 • extra aandacht voor huiselijk geweld;
 • 35 daklozen en zwervers in Gouda zijn opgevangen;
 • cyclus kampt met extra drukte bij het afvalbrengstation;
 • aanpak hangjongeren met inzet jongerenwerk en extra sportactiviteiten;
 • afsluiting van bepaalde gebieden tijdens het paasweekend zoals het Goudse Hout;
 • extra aandacht voor inkomensregelingen en schuldsanering;
 • overleg met woningcorporaties over het tijdelijk stopzetten van huisuitzettingen;
 • er is overleg met winkeliers, horeca en kerken, en vooral veel overleg met alle zorginstanties in Gouda;
 • onder andere over hoe eenzame of kwetsbare ouderen en gezinnen te bereiken, vooral ook niet digitaal, en hoe de zorg van corona en niet-corona patiënten verdeeld kan worden.

 

U kunt de digitale vergadering terug bekijken via onderstaande links (globaal de eerste vijftien minuten):

Videoverslag 8 april: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Gouda/ed0e2d72-c380-40c9-8031-0a2d0fe19c09

Videoverslag 15 april: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Gouda/61134980-2b98-4b02-bca7-d8c5f039f71b

 


 

Inschrijving Huttenbouwdorp Noorderhout uitgesteld

Beste ouders, kinders, vrijwilligers, trainees, maatschappelijke stagiaires,

We hebben ons afgevraagd of we nu dit bericht over het huttenbouwdorp komende zomer moeten plaatsen. Wij zijn ons er van bewust dat er momenteel belangrijker zaken spelen. Maar we denken er goed aan te doen om u in ieder geval te informeren.

Ongewone tijden

In het gehele land zijn er door de overheid maatregelen afgekondigd om de gevolgen van het corona virus zo veel mogelijk te beperken. Deze maatregelen zullen zo is de verwachting voorlopig van kracht blijven. Ook als bewonersorganisatie hebben wij veel activiteiten stopgezet (vervoer, zorg, waarschijnlijk koningsdag, bijeenkomsten, enz.). Er zijn nog veel vragen en weinig antwoorden. Iedereen is begrijpelijk bezig in het hier en nu.

Afwegingen

Op dit moment heeft de gemeente alle evenementen afgelast. Het Huttenbouwdorp Noorderhout is over een half jaar, in de laatste week van de zomervakantie in augustus. Ons streven is om het huttenbouwdorp toch te laten doorgaan, uiteraard als het dan kan en mag.

Mogelijk zijn dan nog steeds veiligheidsmaatregelen van kracht. Uiteraard zullen we dan het zomerevenement alsnog afgelasten. Dat gaat in overleg met de gemeente en op basis van de adviezen van de overheid, waarbij er geen risico wat betreft de gezondheid van jong en oud wordt genomen.

Maar mogelijk is de situatie in ons land rond het corona virus dan verbeterd. Als de gemeente dan toestemming geeft, kan het Huttenbouwdorp Noorderhout doorgaan. Het is bij alles wat er in de wereld gebeurd en bij alle zorgen nu wellicht ook goed dat we ons blijven richten op iets positiefs in de toekomst.

Inschrijving later

In ieder geval willen we de inschrijving voorlopig uitstellen. Afhankelijk van de ontwikkelingen en adviezen van de overheid kunnen we de inschrijving alsnog starten. Informatie hierover zal worden gepubliceerd op website en facebook pagina. In de huidige omstandigheden is het volgen van de adviezen van de overheid en het zo veel mogelijk vermijden van risico’s het beste uitgangspunt.

Wij hopen op uw begrip en wensen ieder sterkte komende tijd.

Organisatie Huttenbouwdorp Noorderhout
06 239 56 999
contact@huttenbouwdorpnoorderhout.nl

 


 

Corona virus

Zondag 15 maart is er een persconferentie geweest van de overheid waarin is aangekondigd dat veel instellingen voor drie week dicht moeten. Ook als bewonersorganisatie hebben wij veel activiteiten tijdelijk stopgezet (VervoersPuntGouda, ZorgPuntGouda, waarschijnlijk Koningsdag, bijeenkomsten, enz.), dit mede gezien het advies om minimaal 1,5 meter afstand te houden en grote groepen mensen te vermijden. Er zijn nog veel vragen en weinig antwoorden. Iedereen is begrijpelijk bezig in het hier en nu. In de huidige omstandigheden is het volgen van de adviezen van de overheid en het zo veel mogelijk vermijden van risico’s het beste uitgangspunt. Voor meer informatie, zie https://www.gouda.nl/Bestuur_en_organisatie/Publicaties_en_besluiten/Nieuwsberichten/Coronavirus en ook https://ggdhm.nl/thema-s/item/infectieziekten/nieuw-coronavirus .

 


 

VerkeersCirculatiePlan gemeente Gouda

Binnenkort volgt op onze website’s uitgebreid nieuws over het VerkeersCirculatiePlan van de gemeente Gouda, het participatietraject dat de komende maanden hierover zal plaatsvinden en de gevolgen voor onze wijk.

 


 

Aanleg Schoolzones Plaswijck blijft bij gemeente prioriteit houden

Zoals wellicht bekend heeft het College het VerkeersCirculatiePlan teruggetrokken. Tegelijk is al wel bepaald dat enkele projecten -toch- doorgaan. Zowel de wethouder als de verkeersambtenaar hebben onlangs bevestigd dat het project ‘Schoolzones Plaswijck’ ook op deze lijst staat. Voor meer informatie, zie de themapagina  http://www.bloemendaalplaswijck.nl/wijkzaken/verkeer/

 


 

Oude website wijkteamplaswijck.nl zal binnenkort verdwijnen

Geachte mede wijkbewoner,

Onze oude en vertrouwde website www.wijkteamplaswijck.nl zal binnenkort opgaan in deze website www.bloemendaalplaswijck.nl. Bezoekers worden straks automatisch doorgeforward naar deze website.

Er staat veel informatie op  www.wijkteamplaswijck.nl, die blijft behouden: er komt straks een kopie van wijkteamplaswijck.nl op bloemendaalplaswijck.nl.

Ook het mailadres info@wijkteampaswijck.nl zal straks opgaan in contact@bloemendaalplaswijck.nl.

De redenen? De website bloemendaalplaswijck.nl is denken wij strakker en functioneler. Ook kunnen we dan meer combineren met 2804 (Plaswijck) en 2803 (Bloemendaal). Tenslotte zal gaandeweg meer de naam ‘bewonersorganisatie’ gebruikt gaan worden in plaats van de naam ‘wijkteam’, dit vooral om misverstanden met het ‘sociale wijkteam’ van de gemeente te voorkomen.

Onze andere website’s blijven gewoon hetzelfde:

www.vervoerspuntgouda.nl

www.energiecooperatiegouda.nl

www.zorgpuntgouda.nl

www.bewonersplatformgoudanoord.nl (voor 2805)

www.huttenbouwdorpnoorderhout.nl

 


 

Verkeerscirculatieplan en Verkeersplan

Verkeerscirculatieplan en Parkeerplan (oktober 2019)

De gemeenteraad wil graag van de Goudse inwoners, ondernemers en organisaties hun visie op de over het parkeerbeleid en het verkeerscirculatieplan vernemen. Maandag 14 oktober is er al de eerste raadsbijeenkomst.

De plannen zijn echter pas kort geleden gepubliceerd en op onderdelen vrij vergaand. U kunt ze nalezen op https://www.gouda.nl/Inwoners/Verkeer_en_vervoer/Mobiliteitsplan .

We gaan met verkeerskundigen en betrokken wijkbewoners de plannen objectief bekijken, als altijd. Vooral de gevolgen voor de mobiliteit, verkeersveiligheid en de wijk staan dan centraal.

Van belang is vooral de realisatie van het lopende project Schoolzones, bij de Carrousel, Cirkel, Plaswijckschool, Ridderslag en het Vlot. Ondanks verschillende toezeggingen is dit project nog steeds niet afgerond.

Reacties uit de wijk stellen we uiteraard zeer op prijs.

We komen zo spoedig mogelijk met een meer uitgebreide reactie. Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck

Link naar themapagina: https://www.bloemendaalplaswijck.nl/wijkzaken/verkeer/

 


Bijeenkomst week van het samenzijn, maandag 30 september 2019

De gemeente Gouda organiseert als start van de ”Week van het Samen Zijn” op maandagmiddag 30 september in het Huis van de Stad in Gouda de film Goede Buren vertoond. Na de film in de Raadszaal volgt er een Goed Gesprek in aanwezigheid van wethouder Corine Dijkstra en een discussiepanel.

‘Goede Buren’ is een documentaire waarin in een mix van realiteit en humor zichtbaar is hoe weerbarstig en complex aanpak van eenzaamheid is.

Graag nodigen wij u uit om naar deze middag te komen. Vanaf 14.15 uur bent u van harte welkom in het Huis van de Stad. We verwachten om 17 uur deze middag af te sluiten. Er zijn geen kosten aan verbonden. Gezien de beperkte ruimte in de Raadszaal is het raadzaam om u snel aan te
melden. U kunt zich aanmelden via  contact@zorgpuntgouda.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Informatiebijeenkomsten VervoersPuntGouda en Automaatje: 9 en 12 september

 

Start Automaatje

Binnenkort zal VervoersPuntGouda in Gouda met ANWB Automaatje gaan beginnen. Hiermee bieden bewoners aan hun plaatsgenoten op vrijwillige basis vervoer aan, met hun eigen auto. Hiervoor krijgen zij een kleine vergoeding. Voor minder mobiele Gouwenaren biedt dit een extra vervoersmogelijkheid, voor korte ritten naar het ziekenhuis, de dokter, kapper of gewoon om boodschappen te doen.

 

Door VervoersPuntGouda

Automaatje zal worden beheerd door stichting VervoersPuntGouda, dat met eigen auto’s al vervoer op maat biedt aan senior Gouwenaren, van deur tot deur, op tijdsafspraak, en met vriendelijke vrijwilligers.

 

Twee informatiebijeenkomsten

Bent u geïnteresseerd om mee te doen als vrijwilliger met Automaatje of met VervoersPuntGouda? Of wilt u gebruik maken van de vervoersmogelijkheden van Automaatje en van VervoersPuntGouda? Tijdens twee bijeenkomsten krijgt u alle informatie. Uiteraard kunt u ook vragen stellen.

De eerste informatiebijeenkomst is maandagavond 9 september, om 20.00 uur, in wijkcentrum de Buurtstee, Gildenburg 1 te Gouda. Aanwezig is dan ook wethouder Dijkstra van de gemeente Gouda.

De tweede bijeenkomst is donderdagavond 12 september in de Walvis, Walvisstraat 1 te Gouda, aanvang eveneens 20.00 uur.

 

Informeel samenzijn na afloop

Geïnteresseerde vrijwilligers en reizigers zijn van harte welkom. Bij aanvang is er uiteraard koffie, na afloop is er gelegenheid om informeel met een hapje en drankje na te praten.

 


 

Autobranden in de wijk, verzoek van de politie en buurtwachten gezocht

Buurtwachten gezocht

De laatst tijd zijn er ook in onze wijk autobranden. De politie heeft aangekondigd extra toezicht te houden. Wij zoeken medebewoners die ook willen wachtlopen. Extra oren en ogen in de wijk kunnen helpen. Uiteraard is er direct contact met de wijkagenten. Geïnteresseerden kunnen mailen met info@wijkteamplaswijck.nl of bellen met 06 239 56 999.

 

Politiebericht 23 mei 2019:

De politie onderzoekt een reeks autobranden van de afgelopen weken in Gouda. Sinds vrijdag 3 mei brandden in verschillende wijken in Gouda auto’s uit in de nachtelijke uren. De politie gaat in alle gevallen uit van brandstichting. In totaal brandden de afgelopen weken 18 auto’s uit in Gouda, verspreid over verschillende wijken. Zie bovenstaand overzicht voor een volledig beeld.

Onderzoek

De politie onderzoekt iedere brand afzonderlijk. Bij alle verdachte branden doen wij ook buurtonderzoek en zoeken wij naar camerabeelden. Verder analyseren wij de branden. De politie vindt de reeks autobranden zeer zorgelijk en daarom wordt elke melding direct serieus opgepakt. Om de autobranden tegen te gaan is een speciaal rechercheteam opgericht en wordt extra gesurveilleerd in de nachtelijke uren.

Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die getuige zijn geweest van deze incidenten en waar de politie nog niet mee heeft gesproken. Ziet u verdachts? Bel dan direct 112. Mocht u camerabeelden in uw bezit hebben, of beelden tegenkomen op social media (Whatssapp, Facebook, Twitter, Instagram) of heeft u andere informatie de politie kan helpen in het onderzoek, neemt u dan contact met ons op. De politie is te bereiken via het nummer 0900-8844. Of als u uw informatie liever anoniem meldt, kunt u deze doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.


 

Meedoen, meehelpen of meekoken in nieuwe wijkcentrum !?

Beste medebewoners,

Zoals bekend zal einde dit jaar, begin dit jaar het nieuwe wijkcentrum aan de Lekkenburg openen. Het wordt een modern wijkcentrum met allerhande voorzieningen en waar ook veel zorg- en welzijnsinstellingen zullen komen. Daarnaast is er veel ruimte voor bewonersactiviteiten.

Een belangrijk onderdeel is de keuken en catering. Deze komt op de begane grond, links voor. Het biedt niet alleen een hapje en een drankje, men kan er ook rustig zitten, lezen en praten.

Wij zoeken medebewoners die in het nieuwe wijkcentrum willen meehelpen, meedoen én meekoken. Interesse of ideeën? Bel met 06 239 56 999 of stuur een mail naar info@wijkteamplaswijck.nl of naar contact@bloemendaalplaswijck.nl

 

Zie ook de themapagina op https://www.bloemendaalplaswijck.nl/wijkzaken/bibliotheek-herbestemming/

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Weer een feestelijk Huttenbouwdorp Noorderhout 2019 in laatste week van de zomervakantie !

Ook dit jaar is er voor alle kinderen uit groep 3 tot en met groep 8 in de laatste week van de zomervakantie weer een feestelijk en leuk huttenbouwdorp.

Naast natuurlijk huttenbouwen zijn er altijd veel extra activiteiten, zoals de ponyrijden, lasergamen, kinderyoga, de kinder-kookhoek, danceclinics, natuurexcursies en het pallet parcours. De ‘Woensdag Waterdag’ wordt uitgebreider met meer en andere aquabanen. Nieuw wordt onder andere een natuuractiviteit, leuk en leerzaam voor de kinderen, waar de kinderen in de chill-tent aan kunnen werken.

Oudere kinderen mogen natuurlijk de laatste nacht in hun eigen hut blijven slapen, als hun ouders dat goed vinden.

Het huttenbouwdorp is op de mooie natuurspeelplaats Noorderhout, vlakbij het winkelcentrum op de geluidswal.

Huttenbouwdorp Noorderhout duurt vier dagen en is dit jaar van maandag 26 tot en met donderdag 29 augustus 2019. Vorig jaar was het een zeer ontspannen sfeer, voor jong en oud, en hebben we met elkaar een mooie zonnige afsluiting van de zomervakantie gehad. We hopen dat het dit jaar weer net zo sfeervol en leuk wordt.

Let op, de inschrijving start deze maand al. Voor meer informatie over de inschrijving én voor foto’s en video’s en het ‘happy luchtfilmpje!’ zie www.huttenbouwdorpnoorderhout.nl . Of meld u aan via contact@huttenbouwdorpnoorderhout.nl zodat u tijdig wordt geïnformeerd over de start van de inschrijving.

Huttenbouwdorp Noorderhout wordt georganiseerd door bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck.


 

Informatiebijeenkomst over oa. herbestemming PWA-kazerne donderdag 7 februari

Graag wijzen wij alle bewoners uit Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord op de informatiebijeenkomst en nieuwjaarsreceptie van het Bewonersplatform Gouda Noord, donderdag 7 februari as., in de Patapouf, om 20.00 uur. Het Bewonersplatform Gouda Noord is een zusterstichting van Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck.

Centraal staat komende donderdagavond een uitgebreide presentatie van Noordstaet, door de architect en de projectontwikkelaar, over de herbestemming van de PWA-kazerne.

Graag ook vertellen we enkele ideeën om de wijk verkeersveiliger te maken, onze ideeën voor de bestemming van het wijkbudget, de start van ZorgPuntGouda en de start van enkele nieuwe whatsapp groepen. Uiteraard staan we  nog stil bij het definitieve Participatierapport van het Rijksvastgoedbedrijf, over de herbestemming van het PWA-terrein. Als Bewonersplatform Gouda Noord zijn er veel punten ingebracht en ieder is dan ook benieuwd wat de wijk er van vindt.

Ook kan iedereen ideeën aandragen voor als de wijk volgend jaar 65 jaar wordt … !?

Datum en locatie zijn: donderdag 7 februari 2019, aanvang 20.00 uur, Zalencentrum Le Patapouf, Kolkmanstraat 1-3.

De bijeenkomst staat open voor alle bewoners van Gouda Noord. De toegang is gratis. Na afloop is er een informele nieuwjaarsreceptie.


 

Met Elkaar Festival Gouda Noord 1 september as.

As. zaterdag 1 september van 11.00 tot 15.00 uur is iedereen van harte welkom op het “Met Elkaar Festival”, Gouda Noord! Op deze dag wordt in Gouda Noord in het Winkelcentrum Bloemendaal, in en om de Buurtstee en op het parkeerterrein Gildenburg en de oude bibliotheek, een “Met elkaar Festival” Gouda Noord georganiseerd. Bewoners uit Plaswijck, Bloemendaal, Noord en Achterwillens zijn van harte welkom om geïnformeerd te worden over wat er allemaal te doen is in de wijk. Maar zelf actief meedoen kan ook. Er is een “kleedjes rommelmarkt” waar je je spulletjes kunt aanbieden, een springkussen voor de kinderen en je kunt meedenken over de naam van het nieuwe Buurt Service Centrum dat er komt in 2019. Tijdens dit festival kunnen de verschillende professionele -en vrijwilligers organisaties, vrijwilligers en bewoners op het gebied van welzijn, cultuur, sport en gezondheid zich presenteren. U bent van harte welkom.